Enzergen

น้ำผึ้งมานูก้า UMF® 10+

$78 NZD

Enzergen®  น้ำผึ้งมานูก้า UMF® 10+

เป็นน้ำผึ้งที่ได้จากเกสรของดอกมานูก้าที่มีเฉพาะที่ประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึงมีกลิ่นเฉพาะตัวและมีคุณสมบัติเฉพาะในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย จากการวิจัยในห้องแลปพบว่าสามารถช่วยในการทำงานของระบบย่อย

สรรพคุณ

ช่วยบรรทาอาการกรดไหลย้อน ใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาแผลเป็น ใช้เป็นยา รับประทาน 1 -2 ช้อนโต๊ะก่อนอาหาร 

ไม่เหมาะสำหรับเลี้ยงเด็กทารกหรือต่ำกว่า 12 เดือน

Recently viewed