Southern Isles

บีแวกซ์ ลิปบาล์ม

$48 NZD

Southern Isles® บีแวกซ์ ลิปบาล์ม

มีส่วนผสมของ ไขผึ้งซึ่งได้จากรังของผึ้ง นอกจากนี้ัยังมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ น้ำผึ้งมานูก้า, น้ำมันขนแกะ และ อีฟนิ่งพริมโรสออยล์ ที่ช่วยบำรุงและให้ความชุ่มชื่้นต่อริมฝีปาก ทั้งยังปกป้องริมฝีปากคุณจาก แสงแดด ลม

ขนาดบรรจุ : 10 มิลลิกรัม/หลอด

1 แพค บรรจุ 6 หลอด

Recently viewed