Enzergen

ลูกอมแก้เจ็บคอน้ำผึ้งมานูก้า UMF 10+

$16 NZD

Enzergen® ลูกอมแก้เจ็บคอน้ำผึ้งมานูก้า UMF 10+

ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยต้านเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราหลายชนิด ป้องกันโรคหวัด บรรเทาอาการเจ็บคอ ป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ

ขนาดบรรจุ : 150 มิลลิกรัม/แพค

Recently viewed